سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
دوستداران مداح اهل بیت حاج محمد معظمی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

صداهای قدیمی اما زیبا از حاجی:

سنگین: چو مهدی صاحب زمان مجنون لیلاییم←
دانلود
سنگین: چو از ازل مانند زهرا نبوده← دانلود
سنگین: ای پادشه خوبان← دانلود
شور: بهترین جمله دنیا← دانلود

روضه های فاطمیه قدیمی:

**میکس شده: نخلی که شکسته ثمرش را نزنید...← دانلود
خداحافظ ای یاس پهلو شکسته...← دانلود
اسما بریز آب روان...← دانلود
**میکس شده: یک مرد نبودتا... ← دانلود
موضوع مطلب : صــدا هــا